espa

PROGRESSINC

ABOUT US

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ ΜΑΣ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΑΣ_

Σε ένα ρευστό περιβάλλον με πολλές δυσκολίες και εμπόδια για τον μέσο ιδιώτη και επιχειρηματία, δημιουργήσαμε μια εταιρεία που θα σταθεί στο πλευρό σας ως πραγματικός συνεργάτης.

Όχι απλώς ένα λογιστικό γραφείο, όχι απλώς ένα δικηγορικό γραφείο, ούτε απλώς συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων αλλά, μια εταιρεία συνδυαστικών υπηρεσιών για ολική αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης.

Αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες της ευρύτερης αγοράς, δικηγόροι και οικονομολόγοι, ενώσαμε τις δυνάμεις μας και συνδυάζοντας κατάρτιση και εμπειρία δημιουργήσαμε μια ομάδα που είναι σε θέση να αντιμετωπίσει προκλήσεις, προβλήματα και αδυναμίες με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Όραμά μας να εξελιχθούμε στον πιο πολύτιμο συνεργάτη σας, αυτόν θα προσέχει και θα συμβουλεύει κάθε σας κίνηση.

Με όπλα την εξειδίκευση, τις συνέργεια και ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών σε όλους τους καίριους τομείς δράσης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλύπτουμε ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών που ξεπερνά τις προσδοκίες ακόμα και του πιο απαιτητικού πελάτη.

Στον πυρήνα των Νομικών – Δικηγορικών υπηρεσιών, της Λογιστικής – Φοροτεχνικής κάλυψης και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων, έρχονται να προστεθούν υπηρεσίες όπως η διαχείριση ακινήτων, Συβολαιογραφικές υπηρεσίες, διαχείριση ιστοσελίδων και social media, εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Φυσικά όλα τα παραπάνω με την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη συνεργατών της εταιρείας μας και πάντα στο πνεύμα και την αδιάλειπτη εξέλιξη που η Progress inc αποσκοπεί.

SERVICES

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ
 • Φορολογικός σχεδιασμός εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Σύνταξη και υποβολή Ε9
 • Φορολογική διεκπεραίωση κληρονομιών και δωρεών
 • Εκπροσώπηση και διεκπεραίωση εκκρεμοτήτων προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες
 • Ρύθμιση οφειλών
 • Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (έκδοση κλειδάριθμου δημοσίων υπηρεσιών)
 • Σύνταξη και υποβολή μισθωτηρίων
 • Οικοδομικά ένσημα
 • Διεκπεραίωση διαδικασίας ηλεκτροδότησης νεόδμητων οικοδομών
 • Διαχείριση αποφυγής διπλής φορολόγησης από εισοδήματα εξωτερικού

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
  • Λογιστική υποστήριξη όλων των κατηγοριών(Β,Γ κατηγορίας)
  • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
  • Εφαρμογή αναλυτικής λογιστικής και κοστολόγησης
  • Παρακολούθηση και τήρηση μισθοδοσίας
  • Επίλυση εργατικών διαφορών προς όλες τις υπηρεσίες
  • Συστάσεις – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Εκκαθαρίσεις Εταιρειών
  • Διακοπές ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών
  • Συμμετοχή στη διαδικασία εξαγορών και συγχωνεύσεων
  • Σύνταξη καταστατικών, συμφωνητικών και μισθωτηρίων
  • Υπηρεσίες πληρωμών (Δημόσιες Υπηρεσίες, Ιδιωτικούς φορείς)
  • Υπηρεσίες Τιμολόγησης
  • Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου
  • Διαχείριση φορολογικών ελέγχων (ΣΔΟΕ)
  • Έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος και λειτουργίας επιχειρήσεων

Η εταιρεία μας πιστή στο πνεύμα της εποχής που διανύουμε έχει υιοθετήσει κάθε σύγχρονο τεχνολογικό μέσο που βρίσκεται στη διάθεση μας.

Ηλεκτρονικά συστήματα τελευταίας γενιάς εξασφαλίζουν την ταχύτατη και πάντα αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας.

Η διαχείριση της πελατειακής μας βάσης και ως εκ τούτου όλων των υποθέσεων που χειριζόμαστε γίνεται μέσα από μία υπερσύγχρονη πλατφόρμα crm.
Αυτό καθιστά τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας μας ευέλικτο, αποτελεσματικό και πάνω απ’ όλα ιδιαίτερα ασφαλή.

Η εξέλιξη είναι μέρος της κουλτούρας μας. Την ακολουθούμε, την επιζητούμε και πάνω απ’ όλα τη διεκδικούμε για λογαριασμό σας.

Ακόμα δύο πολύτιμα σύγχρονα εργαλεία τίθενται στη διάθεση μας και φυσικά προς όφελος των πελατών μας.

Αρχικά, μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες των ηλεκτρονικών μας συστημάτων συντάσσεται και αποστέλλεται σε μηνιαία βάση μια αναφορά (report) των λογιστικών 0 οικονομικών δεδομένων σε κάθε πελάτη έναν ξεχωριστά.

Έτσι θα έχει τη δυνατότητα ελέγχου όλων των δεδομένων του , όπως ΦΠΑ, Έσοδα, Έξοδα, υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς φορείς κ.α.

Επιπλέον θα υπάρχει η δυνατότητα CLOUD υπηρεσιών για την άμεση και με ασφάλεια πρόσβαση σε έγγραφα και δεδομένα.

 • Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)
 • Σχεδιασμός Οργάνωσης και Λειτουργιών επιχείρησης
 • Επίλυση Λειτουργικών και Οργανωτικών προβλημάτων
 • Οργάνωση και επίβλεψη οικονομικής διαχείρισης
 • Κατάρτιση Φορολογικών πλάνων (Tax Planning)
 • Μελέτες, έλεγχος βιωσιμότητας επενδύσεων
 • Δημιουργία και εφαρμογή κανονισμών και προτύπων
 • Στρατηγικά Σχέδια Marketing
 • Προϊοντική στρατηγική
 • Τιμολογιακή πολιτική
 • Συμβουλευτική λειτουργιών Marketing
 • Στρατηγικη πωλήσεων
 • Brand Management (Διαχείριση Επωνυμίας)
 • Brand Valuation (Εκτίμηση Αξίας Επωνυμίας)
Web Design

We specialize in creating premium quality web portals, rich media web sites  and e-commerce stores that effectively combine user experience with state-of-the-art web design.

We are working based on specific methodologies and processes including analysis sessions, user experience studies, structural and navigational research, information architecture, graphics and interaction design, ensuring a risk free high project implementation.

Mobile

Smartphones and Tablets have radically changed the way we see and create our web products. We stay ahead of the game completing your web presence by offering suitable mobile versions of your web properties, bearing in mind the restrictions as well as the advantages of latest technologies and new devices.

Our goal is to effectively place your company on the social media map and implicate tactics that will increase brand awareness and customer experience. We take advantage of our deep knowledge and experience of the web and offer social media & online marketing solutions that will satisfy the most demanding budgets and deadlines.

 • Φορολογία ακινήτων
 • Φορολογία κεφαλαίου
 • Υπηρεσίες κτηματολογίου και υποθηκοφυλακείου
 • Συμβουλευτική αγοραπωλησίας ακινήτων
 • Υπηρεσία πληρωμής φόρων, λογαριασμών ΔΕΚΟ και άλλων υποχρεώσεων
 • Διαχείριση και Συντήρηση ακινήτου
 • Φορολογία κατοίκων εξωτερικού
 • Αλλαγή φορολογικής κατοικίας
 • Υπηρεσίες φορολογικού εκπροσώπου
 • Φορολογικός σχεδιασμός – Περιουσιολόγιο
 • Υπηρεσία πληρωμής φόρων και λογαριασμών ΔΕΚΟ
 • Φορολογία κληρονομιάς, δωρεών και γονικών παροχών

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων με σκοπό την υπαγωγή τους σε συγχρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά προγράμματα (ΕΣΠΑ) και την κατάθεση του πλήρους φακέλου στα αρμόδια υπουργεία. Μετά την έγκριση των επενδύσεων ακολουθεί η παρακολούθηση της υλοποίησης και της εκταμίευσης των έργων.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη σύνταξη μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας, εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για υποβολή σε τράπεζες, δημόσιο και επενδυτές.

 • Σύναψη συμβολαίων (αγοραπωλησίες ακινήτων, γονικές παροχές, δηλώσεις αποδοχής κληρονομιάς, δωρεές, κλπ)
 • Κατοχύρωση πνευματικής ισιοκτησίας
 • πληρεξούσια
 • Υπηρεσίες μιας στάσης για σύσταση εταιρειών
 • Πράξη αναγνώρισης τέκνου
 • Σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης
 • Λοιπές συμβολαιογραφικές πράξεις (διαθήκες, προσύμφωνα, ένορκες βεβαιώσεις, εξοφλητικές πράξεις)
 • Οι Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες όπως αναγράφονται στο παρόν, παρέχονται από συνεργαζόμενο συμβολαιογράφο με την εταιρεία μας.

ΤΗΕ ΤΕΑΜ

Παναγιώτης
Πετρόπουλος
Ελπίδα
Μαυροπούλου
Χάρης
Ρηγόπουλος
Αγγελική
Σαρρή
Νίκος
Κεφάλας

CONTACT US

[contact_form]

Contact Details

PROGRESSINC

A: Δημητρίου Γούναρη 47, ΤΚ: 185 31 (6ος όροφος)
T: +30 210 4133555
F: +30 210 4133559
Ε: info@progressinc.gr

Meet the experts

Καλέστε μας για μια δωρεάν συμβουλευτική συνάντηση.

         
© 2014 PROGRESSINC.GR

search